Huyện đoàn Châu Đức đề xuất tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2021

0
63
Huyện đoàn Châu Đức tổ chức xét chọn, đề xuất tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ III năm 2021.
Nhằm phát hiện, giới thiệu, tôn vinh những nhà giáo trẻ tiêu biểu trong công tác giảng dạy, nghiên cứu; có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh; có nhiều sáng tạo mang lại hiệu quả tốt trong công tác giảng dạy, đào tạo. Thông qua các điển hình được tôn vinh, thúc đẩy sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhà giáo trẻ trong công tác giáo dục, đào tạo và khơi dậy niềm đam mê với nghề dạy học trong thanh thiếu niên.
Góp phần xây dựng đội ngũ giáo viên trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất và lương tâm nghề nghiệp trong sáng, không ngừng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và phương pháp sư phạm, có lối sống và cách ứng xử chuẩn mực, thực sự là tấm gương cho người học noi theo. Tuyên truyền về vị thế, vai trò của đội ngũ nhà giáo trẻ trong công tác giáo dục, đào tạo và đóng góp vào sự phát triển của đất nước.
Huyện đoàn Châu Đức tổ chức xét chọn, đề xuất tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”
Sau hơn 1 tuần triển khai, đã có 08 hồ sơ đề nghị được gửi về Huyện đoàn từ các trường TH-THCS trên địa bàn huyện.
Ban Thường vụ huyện đoàn sẽ tiến hành xét và chọn 02 hồ sơ xuất sắc nhất đề xuất Tỉnh đoàn tuyên dương.
Tuổi trẻ Châu Đức