Huyện đoàn Châu Đức triển khai Hội thi kiến thức trực tuyến Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

0
86

Huyện đoàn Châu Đức triển khai Hội thi kiến thức trực tuyến Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11

Nhằm Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến Pháp, pháp luật, kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội.

Đưa việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, ĐVTN và Nhân dân; nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, ĐVTN trên địa bàn huyện.

Hội thi kiến thức trực tuyến Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 của Huyện đoàn Châu Đức

Trong ngày 05/11 vừa qua, Huyện đoàn Châu Đức đã triển khai hội thi trực tuyến Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11 với hình thức trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của luật thanh niên năm 2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021, chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030, những kiến thức liên quan đến Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh,… Từ 19h00 ngày 05/11/2021, Thí sinh nhận đường link liên kết tham gia hội thi trên trang Fanpage Tuổi trẻ Châu Đức, Châu Đức Tuổi Trẻ để trả lời các câu hỏi dưới hình thức trắc nghiệm. Qua đó thu hút 352 lượt ĐVTN tham gia. Ban tổ chức sẽ chấm điểm và tổng kết, khen thưởng cho các thí sinh xuất sắc nhất (có số lượng câu trả lời chính xác nhiều nhất và nhanh nhất) của hội thi .

Tuổi trẻ Châu Đức