HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ THẢO LUẬN, LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP DỰ THẢO VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG NHIỆM KỲ 2020 – 2025

0
726

Vào 14 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2020, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập hợp Đoàn viên thanh niên đại diện cho Tuổi trẻ huyện nhà tham gia Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời, phối hợp trao giải thưởng trong Phần phát hành phiếu ủng hộ gây quỹ để trao tặng quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Thực hiện Kế hoạch số 586/KH-TGKTTĐ ngày 20/10/2020 của Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về việc “Tổ chức tuyên truyền việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến góp ý của đoàn viên, thanh niên, hội viên và Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Vào 14 giờ 00 ngày 04 tháng 10 năm 2020, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tập hợp Đoàn viên thanh niên đại diện cho Tuổi trẻ huyện nhà tham gia Hội nghị thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đ/c Huỳnh Thị Thanh Liên – Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện chủ trì Hội nghị

Tại Hội nghị, sau khi đồng chí Huỳnh Thị Thanh Liên – Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện thông qua toàn nội dung của các dự thảo đã tiến hành lấy ý kiến của các Đoàn viên thanh niên, hội viên, nhân dân. Qua các ý kiến, Hội nghị đã đi đến kết luận về sự thống nhất cao của toàn thể các đoàn viên thanh niên, hội viên và quần chúng nhân dân của các cơ sở.

Trao các giải thưởng trong Phát hành phiếu trao quỹ cho học sinh và gia đình khó khăn trên địa bàn huyện

Bên cạnh đó, nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2020), 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2020), 90 năm thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã tiến hành trao giải thưởng cho các đơn vị may mắn trúng giải trong Phần phát hành phiếu ủng hộ gây quỹ để trao tặng quà cho học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn với cơ cấu giải thưởng là 10 giải khuyến khích, 01 giải ba, 01 giải nhì, 01 giải nhất, 01 giải đặc biệt.

Tin bài: Yến Vy