HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI TUYÊN TRUYỀN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH BRVT LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

0
935

Ngày 26 tháng 01 năm 2021, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Hội trường Huyện ủy cho các Đoàn viên thanh niên, hội viên các đoàn thể.

Căn cứ Kế hoạch số 92/KH-MTTQ-BTT, ngày 21/01/2021của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện về việc “Phối hợp tổ chức triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Nhằm quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII giúp cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân nắm vững những kết quả, bài học kinh nghiệm sau 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỷ 2015 – 2020; các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp và các khâu đột phá được xác định tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 -2025, cùng với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Ngày 26 tháng 01 năm 2021, tại Hội trường Huyện ủy, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức Hội nghị triển khai tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho hơn 100 cán bộ Đoàn viên thanh niên, hội viên thuộc các cơ sở Đoàn, hội trực thuộc các đoàn thể.

Đồng chí Đỗ Hoài Nam- Trưởng ban Tuyên giáo đang báo cáo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh BRVT lần thứ VII nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại hội nghị

Trong đó, Huyện đoàn Côn Đảo đã cử 28 cán bộ Đoàn đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc Huyện đoàn tham dự Hội nghị. Hội nghị do đồng chí Đỗ Hoài Nam – Trưởng ban Tuyên giáo là báo cáo viên cấp huyện với nội dung được triển khai là Tài liệu tuyên truyền Hỏi – Đáp về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 (do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn).

Sau Hội nghị, tùy tình hình thực tế của địa bàn, Huyện đoàn Côn Đảo đã quán triệt các cơ sở Đoàn lồng ghép vào các chương trình sinh hoạt tại cơ sở để tuyên truyền các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến Đoàn viên thanh niên tại cơ sở được nắm.

Tin bài: Yến Vy