HUYỆN ĐOÀN CÔN ĐẢO PHỐI HỢP TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ ĐOÀN TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

0
1098

Từ ngày 29/01/2021 đến ngày 03/02/2021, dưới sự chỉ đạo của Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, Huyện đoàn Côn Đảo đã phối hợp tổ chức Lớp tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế cho 80 cán bộ Đoàn và ĐVTN trên địa bàn huyện tại Hội trường Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện.

Thực hiện Thông báo số 176-TB/TĐTN-BPT, ngày 04/01/2021của Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu về việc “Tham gia khóa đào tạo, tập huấn nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn trong thời kỳ hội nhập quốc tế”. Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn, ĐVTN trên địa bàn huyện được tham gia học tập rèn luyện kỹ năng công tác Đoàn phục vụ cho các hoạt động và chương trình công tác Đoàn – Đội cho thời gian sắp tới. Huyện đoàn Côn Đảo đã cử 80 cán bộ Đoàn, Tổng phụ trách Đội và các ĐVTN tiêu biểu của huyện tham gia học tập.

Cô Hạnh Trần- Giáo viên Chuyên đề Quản lý thời gian hiệu quả đang hướng dẫn các nhóm thuyết trình thảo luận

Lớp tập huấn bao gồm các chuyên đề cụ thể như: Quản trị và Phát triển thông minh cảm xúc, Quản lý thời gian hiệu quả, Nâng cao năng lực phát triển cộng đồng, Ứng dụng các trò chơi trải nghiệm phổ biến thế giới vào các hoạt động giáo dục trong công tác Đoàn, Lãnh đạo bản thân.

Giáo viên Chuyên đề Nâng cao năng lực phát triển cộng đồng

Đây là Chương trình học tập có ý nghĩa lớn cho các cán bộ Đoàn, Đội và các ĐVTN của huyện Côn Đảo, giúp ích rất lớn trong việc cải thiện công tác lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Côn Đảo.

Các học viên chụp hình tổng kết Chuyên đề được tập huấn

Đồng thời, trong quá trình học nhằm đảm bảo các vấn đề phát sinh trong tình hình dịch bệnh đang diễn ra căng thẳng. BTV Huyện đoàn đã triển khai các học viên phải thực hiện khai báo y tế và nộp lại cho BTC lớp; nhắc nhở các học viên phải tự trang bị khẩu trang và mang xuyên suốt trong quá trình tập huấn. Trước mỗi buổi học, Huyện đoàn đã liên hệ Trung tâm Quân dân Y cử cán bộ đến đo nhiệt độ và bố trí nước rửa tay.

Tin bài: Yến Vy