Huyện đoàn Côn Đảo tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị

0
779

Hôm nay, vào lúc 8h30 ngày 01 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường Khối vận, Huyện đoàn Côn Đảo tổ chức Hội nghị “sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đến tham dự có đại diện các cơ sở Đoàn và BCH Huyện đoàn Côn Đảo nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Thực hiện Chương trình Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Côn Đảo nhiệm kỳ 2021. BTV Huyện đoàn đã tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hội nghị có sự tham gia của BCH Huyện đoàn Khóa X cùng đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc với số lượng 30 người.

Đồng chí Nguyễn Yến Vy – Phó Bí thư Huyện đoàn triển khai các nội dung của Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Ngoài ra, Hội nghị đã triển khai và quán triệt nội dung của 04 kế hoạch đã xây dựng trong năm 2021 gồm: Kế hoạch số 147-KH/ĐTN ngày 08 tháng 2 năm 2021 về “Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 04 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị”; Kế hoạch số 188-KH/ĐTN ngày 23 tháng 8 năm 2021 về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026″; Kế hoạch số 212-KH/ĐTN ngày 25/10/2021 về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 190-KH/ĐTN ngày 26 tháng 8 năm 2021 về “Học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đại diện các cơ sở Đoàn trực thuộc và BCH Huyện đoàn Khóa X nhiệm kỳ 2017 – 2022

Hội nghị đã diễn ra trong không khí nghiêm túc và an toàn, tuân thủ các nội quy, quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới.

Tin bài: Yến Vy