Huyện đoàn Đất Đỏ kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

0
784

Nhằm nắm bắt tình hình, kịp thời đánh giá thực trạng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở. Kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch, nội dung chỉ đạo của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Huyện đoàn. Phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả để biểu dương, nhân rộng; đồng thời, khắc phục những tồn tại, hạn chế để tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình tổ chức hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đã đề ra.

Ngày 28, 29/10/2020, Tại phòng họp Huyện đoàn, BTV Huyện đoàn Đất Đỏ đã tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 của các cơ sở Đoàn trên toàn huyện.

Tại buổi kiểm tra, BTV Huyện đoàn đã nghe các cơ sở Đoàn trực thuộc báo cáo  kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020.

Toàn cảnh buổi kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020

Các báo cáo tập trung vào các vấn  đề như: Triển khai và thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; Kết quả thực hiện công trình thanh niên, phần việc thanh niên, Tuyến hẽm văn minh, đoạn đường thanh niên tự quản, quán cà phê xanh, điển hình – mô hình dân vận khéo; Điển hình, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết quả triển khai, đánh giá, phân loại Đoàn viên, chi đoàn, xếp loại Đoàn viên và việc thực hiện chương trình “Rèn luyện đoàn viên”; Kết quả thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh”; Kết quả hoạt động CLB “Thắp sáng niềm tin”; Quy chế CLB, danh sách CLB, Danh sách thanh niên chậm tiến đã được giúp đỡ và đang được giúp đỡ trong (06 tháng và cả năm); Công tác Đoàn vụ hồ sơ sổ sách, quản lý đoàn viên, hồ sơ đoàn viên, đoàn viên tham gia sinh hoạt nơi cư trú theo Hướng dẫn; Danh sách cốt cán, trong đó phân loại cốt cán nòng cốt (ký hiệu), cốt cán phong trào, tôn giáo, dân tộc; Thực hiện minh chứng các nội dung theo tiêu chí đánh giá công tác Đoàn, Hội năm 2020 theo Hướng dẫn (cuối năm); Các mô hình tiêu biểu; Kết quả kiểm tra, giám sát bao gồm Quyết định 217; Kết quả thực hiện khẩu hiệu hành động và nhiệm vụ đột phá cấp cơ sở; danh sách giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng.

Bên cạnh đó, các đơn vị cũng nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác tập hợp thanh niên tại địa phương hiện nay như: tình hình thanh niên bỏ địa phương đi làm ăn xa; vấn đề vốn vay và giải quyết việc làm cho thanh niên; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở còn thấp…

Phát biểu kết luận, đồng chí Đoàn Thị Ngọc Hiệp – Phó Bí thư Huyện đoàn ghi nhận những kết quả mà các cơ sở Đoàn trực thuộc đã đạt được và kiến nghị, đề xuất, cũng như giải trình những khó khăn, vướng mắc mà các Cơ sở Đoàn trực thuộc gặp phải trong thời gian qua.

Qua đó, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn trong đó định hướng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tuân thủ và thực hiện đúng pháp luật của Nhà nước; Chú trọng công tác chăm lo cho từng đối tượng đoàn viên, thanh thiếu nhi; Phát huy sức trẻ của thanh niên trong thực hiện hoạt động Đoàn qua các chương trình “Tuổi trẻ huyện Đất Đỏ chung tay xây dựng Nông thôn mới”. Nắm bắt kịp thời những chủ trương, định hướng để thực hiện các nội dung hoạt động Đoàn trong năm đạt kết quả cao; Quan tâm xây dựng tác phong, lề lối làm việc của cán bộ Đoàn; Khẳng định vai trò của Đoàn Thanh niên trong tham gia cùng với chính quyền, địa phương thực hiện các công trình, phần việc thanh niên góp phần phát triển quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Huyện đoàn Đất Đỏ