Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Đất Đỏ: Trao quỹ hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên

0
212
Nhằm đẩy mạnh các giải pháp tăng cường hỗ trợ cho thanh niên có mô hình kinh tế sản xuất, gắn với việc thực hiện phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.
Thực hiện ký hợp đồng hỗ trợ vay vốn
Ngày 22/10/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Đất Đỏ đã tổ chức trao 01 nguồn quỹ hỗ trợ cho thanh niên khởi nghiệp Nguyễn Thanh Tùng – thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ với tổng kinh phí là 30 triệu đồng.
Thực hiện trao vốn cho thanh niên Nguyễn Thanh Tùng
Thông qua việc hỗ trợ các nguồn quỹ đồng hành cùng với hội viên, thanh niên trong khởi nghiệp đã khẳng định vai trò tích cực của tổ chức Đoàn – Hội trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.
Huyện đoàn – Hội LHTN Việt Nam huyện Đất Đỏ