Sinh hoạt ngày Pháp luật được xem là một trong những kênh thông tin tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, chấp hành pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến Pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

Ngày 17/11/2020, Huyện Đoàn phối hợp với Ban CHQS huyện tổ chức Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020. Tham dự có đ/c Thiếu tá Nguyễn Trọng Trung-Ban Tuyên huấn Phòng Chính trị Bộ CHQS Tỉnh BR-VT; đ/c Đỗ Minh Tân, HUV- Bí thư huyện đoàn Long Điền; Đ/c Hoàng Xuân Lừng-CTV Phó Ban CHQS huyện; Đ/c Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đ/c Phan Nhật Trung- Đội CSGT Trật tự Công an huyện. Đến dự còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban CHQS huyện; các đồng chí là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban CHQS các xã, thị trấn; cán bộ, chiến sĩ, Lực lượng Dân quân cơ quan Ban CHQS huyện, Ban CHQS các xã, thị trấn; cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên.

Đại biểu tham dự sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2020

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu được Thông tin tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật của LLVT tỉnh và huyện 10 tháng đầu năm 2020; Tuyên truyền Luật Thanh niên (sửa đổi) số 57/2020/QH14, ngày 16/6/2020 của Quốc Hội có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Qua đó, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhằm quán triệt, hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong Luật. Đồng thời, tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên huyện cũng được nghe tuyên truyền tác hại của rượu, bia, chất kích thích khi tham gia giao thông.

Buổi sinh hoạt đã góp phần tăng cường vai trò trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và cán bộ chính trị của cơ quan, đơn vị đối với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, sỹ quan QNCN, HSQ-CS, lực lượng DQTV, DBĐV trong LLVT huyện về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong cơ quan, đơn vị và đời sống xã hội. Từ đó hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm kỷ luật thông thường; ngăn ngừa, giảm thiểu, đi đến chấm dứt vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm pháp luật Nhà nước.

Tin, ảnh: Minh Tân