Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động (01/5/1886-01/5/2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2021).

Nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Hội trong việc tăng cường mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, phát huy vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn, Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tăng cường các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên công nhân; tạo môi trường cho thanh niên công nhân được rèn luyện, nâng cao tay nghề, phát huy năng lực bản thân góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thông qua hoạt động của tổ chức Đoàn góp phần xây dựng lớp thanh niên công nhân có bản lĩnh chính trị vững vàng, có ý thức công dân, có trình độ, năng lực; phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên ưu tú làm nồng cốt cho các hoạt động và giới thiệu, tạo nguồn để xây dựng tổ chức Đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.

Trao quà cho công nhân công ty TNHH KNK  Bà Rịa ( trên địa bàn xã An Nhứt)

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Huyện Đoàn đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện không tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân năm 2021, chỉ tổ chức trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2021 tại các Công ty, doanh nghiệp ngoài nhà nước (Công ty Đô thị, Công ty Chang Chun vina, Công ty KNK, Du lịch Kỳ Vân, Công ty Đức Danh, Công ty Trọng Nhân…). Qua đó, phối hợp trao 172 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000đ, tổng cộng 86 triệu đồng. Bên cạnh đó, Huyện Đoàn-Liên đoàn Lao động huyện cũng đã lồng ghép tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ người lao động; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên công nhân. Các ý kiến, tâm tư, kiến nghị của công nhân, nhất là thanh niên công nhân được Huyện Đoàn tiếp thu, ghi nhận.

Trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, công nhân lao động trong độ tuổi thanh niên hiểu ý nghĩa, tầm quan trọng của tổ chức Đoàn, Hội trong DNNNN với hình thức tuyên truyền trực tiếp, giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đoàn, Hội nhằm tạo sự ủng hộ của doanh nghiệp trong việc củng cố, phát triển tổ chức Đoàn, Hội, chăm lo các hoạt động vì sự phát triển của thanh niên và lợi ích của doanh nghiệp.

Tin, ảnh: Minh Tân.