Nhằm tiếp tục trang bị kiến thức pháp luật cho thanh thiếu niên, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, lối sống lành mạnh cho thanh thiếu niên. Nâng cao hiểu biết pháp luật, hạn chế vi phạm, tái vi phạm pháp luật và tạo điều kiện hòa nhập tốt với cộng đồng. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của thanh thiếu niên, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ngày 05/4/2021, Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chủ trì, tham mưu BCĐ 138 huyện ban hành Kế hoạch số 2793/KH-BCĐ về việc tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên trên đại bàn huyện năm 2021.

Theo kế hoạch, từ ngày 12/4-15/4/2021, Huyện Đoàn đã phối hợp với UBND xã-BCĐ 138 xã Phước Hưng tổ chức 03 buổi tuyên truyền phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội cho gần 3.000 thanh thiếu niên tại Giáo xứ Phước Hưng và Giáo xứ Phước Lâm, xã Phước Hưng và Trường THPT Minh Đạm.

Tham dự các buổi tuyên truyền có đồng chí Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, đ/c Kiều Minh Sơn-HUV, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 xã Phước Hưng, đại diện MTTQ, Công an, Đoàn cơ sở xã và BGH Trường THPT Minh đạm, Linh mục Chánh xứ và Ban hành Giáo xứ Phước Hưng và Giáo xứ Phước Lâm, xã Phước Hưng.

 Tại các buổi tuyên truyền, thanh thiếu nhi đã được nghe đại diện Đội cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền thông tin về tình hình tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và các vụ gây rối trật tự công cộng trong quý 1 năm 2021. Hầu hết thanh thiếu niên đã chăm chú lắng nghe, trao đổi các câu hỏi với báo cáo viên.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại Giáo xứ Phước Lâm, xã Phước Hưng

Các buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị – xã hội và Nhân dân trong phòng, chống ma túy, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên; thiết lập mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong quản lý, giáo dục đối tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật hoặc có nguy cơ vi phạm pháp luật tại gia đình và cộng đồng; gắn kết chặt chẽ giữa gia đình – nhà trường – xã hội trong quản lý, giáo dục con em, học sinh, thanh thiếu niên. Gắn công tác tuyên truyền, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội cho thanh thiếu niên kết hợp với giáo dục đạo đức, lối sống có văn hóa trong thanh thiếu niên.

Nội dung tuyên truyền đã kịp thời, sát thực, có trọng tâm, trọng điểm. Từ đó kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các băng nhóm thanh thiếu niên phạm tội, sa vào các loại tệ nạn xã hội; đảm bảo đội ngũ tuyên truyền viên, trang thiết bị, nội dung, tài liệu tuyên truyền đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tin, ảnh: Minh Tân.