Huyện Đoàn Long Điền giám sát thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên huyện, giai đoạn 2012-2020 theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị

0
741

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, được sự thống nhất của Thường trực Huyện uỷ và Ban Dân vận Huyện uỷ, Huyện Đoàn đã thành lập Đoàn giám sát thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên (PTTN) huyện, giai đoạn 2012-2020 đối với UBND xã Phước Hưng và UBND xã Phước Tỉnh. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện uỷ, MTTQVN huyện, Huyện Đoàn và các ban ngành, đoàn thể là thành viên BCĐ Thực hiện CTPTTN Huyện, lãnh đạo UBND và thành viên BCĐ cấp xã. Đ/c Đỗ Minh Tân – Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện Đoàn chủ trì buổi giám sát.

Vào chiều ngày 10/9/2020, tại buổi giám sát trực tiếp đối với UBND xã Phước Hưng, Đoàn giám sát đã được nghe đại diện UBND xã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình PTTN huyện, giai đoạn 2012-2020. Nhìn chung, gần 10 năm qua, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền địa phương, việc thực hiện CT PTTN đã gặt hái được một số kết quả nổi bật, vai trò tham mưu của các ban ngành, đoàn thể trong đó có tổ chức Đoàn ở cơ sở được thực hiện tốt, chủ động hơn.

Đ/c Đỗ Minh Tân – Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn phát biểu kết luận buổi giám sát.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện CTPTTN vẫn còn một số tồn tại, khó khăn, hạn chế cần khắc phục như công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến Chương trình, Kế hoạch, Luật Thanh niên chưa có chiều sâu, việc tổ chức gặp gỡ đối thoại giữa cấp ủy Đảng chính quyền với thanh niên còn ít; các công trình, dự án đầu tư cho thanh niên còn thiếu; các thiết chế văn hóa dành cho thanh niên sinh hoạt, tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh chưa được đầu tư đồng bộ; công tác tập hợp đoàn kết thanh niên rất khó khăn.

Tại buổi giám sát, UBND, BCĐ thực hiện CLPTTN xã đã có 5 kiến nghị, đề xuất. Thay mặt Đoàn giám sát, Huyện Đoàn đã chia sẻ những khó khăn của địa phương; đồng thời tiếp thu, ghi nhận và sẽ có báo cáo Huyện uỷ, UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của địa phương.

Tin, ảnh: Minh Tân