Huyện Đoàn Long Điền tổ chức giám sát thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT, ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

0
342

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội”, Công văn số: 212-CV/HU, ngày 27/11/2020 của Thường trực Huyện ủy Long Điền về “Đồng ý kế hoạch giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Điền năm 2021”; BTV Huyện Đoàn đã ban hành Kế hoạch số: 265-KH/ĐTN ngày 30/11/2020 của BTV Huyện Đoàn về giám sát kết quả thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT, ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên trong việc bảo đảm thực hiện đúng quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và các cơ chế chính sách dành cho giáo viên Tổng phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh;

Ngày 09/7/2021, BTV Huyện Đoàn do đ/c Đỗ Minh Tân – Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện Đoàn đã chủ trì buổi giám sát việc thực hiện Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT, ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Điền; BGH Trường TH Phạm Ngũ Lão và BGH Trường THCS Phạm Hồng Thái. Tham gia Đoàn giám sát có đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện, MTTQVN huyện, Hội đồng Đội thị trấn Long Hải. Về phía nhà trường có đại diện BGH, đoàn thể nhà trường và Thầy cô TPT Đội

Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện đúng tinh thần nội dung Thông tư 27/2017/TT-BGDĐT, ngày 08/11/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo đó chọn cử giáo viên làm Đội, phân công nhiệm vụ đối với Tổng phụ trách Đội trong trường học, thực hiện chế độ, chính sách dành cho Tổng phụ trách Đội đúng quy định. Tạo điều kiện cho Tổng phụ trách Đội tham gia các lớp nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ.

Đ/c Đỗ Minh Tân – Huyện uỷ viên, Bí thư Huyện Đoàn phát biểu kết luận buổi giám sát

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Thông tư 27 vẫn còn một số bất cập, hạn chế như Quy trình ra quyết định cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội chưa trao đổi thống nhất với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Hội đồng Đội huyện, TPT Đội phải thực hiện nhiều nhiệm vụ nhưng chính sách hỗ trợ cho Tổng phụ trách Đội chưa tạo động lực để TPT Đội cố gắng nổ lực hơn, thiếu sự chỉ đạo hỗ trợ từ các đoàn thể, thầy cô ở trường…

Nhìn chung, việc giám sát đã thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy. Thay mặt Đoàn giám sát, đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, Tổ trưởng Tổ giám sát đã chia sẻ những khó khăn, đồng thời tiếp thu, ghi nhận và sẽ có báo cáo Huyện uỷ, UBND huyện xem xét, chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, đề xuất của các đơn  vị.

Tin, ảnh: Minh Tân