Sinh hoạt ngày Pháp luật được xem là một trong những kênh thông tin tuyên truyền pháp luật có hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN, chấp hành pháp luật Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị. Nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến Pháp, pháp luật trong quản lý đất nước và kiến tạo sự phát triển xã hội, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trong toàn xã hội

Ngày 22/10/2021, Huyện Đoàn tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021. Tham dự có đ/c Trần Quang Vinh-HUV, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy; đ/c Đỗ Minh Tân, HUV- Bí thư huyện đoàn Long Điền, đ/c Nguyễn Thành Trí-Ban Tuyên giáo Huyện uỷ, báo cáo viên cấp huyện.

Ngoài ra còn có các đ/c là UV BTV Huyện đoàn; Bí thư ĐCS các xã, thị trấn; Bí thư, Phó bí thư Đoàn trường THPT, TTGDTX; Bí thư các Chi, cơ sở đoàn trực thuộc. Tại điểm cầu ở cơ sở, với sự tham gia của các đ/c Phó Bí thư đoàn các xã, thị trấn; Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội LHTN các xã, thị trấn; Bí thư, Phó Bí thư các Chi đoàn trực thuộc các xã, thị trấn; Đại diện chi hội, CLB/Đội/Nhóm thuộc Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn.

Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt Ngày pháp luật năm 2021

Tại buổi sinh hoạt, đại biểu được tuyên truyền Luật An ninh mạng và kỹ năng về bảo vệ nền tảng tử tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn liền với trách nhiệm của thế hệ trẻ trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền.