Nhằm tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu đầy đủ, đúng đắn những quy định của Luật Thanh niên, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên được quy định trong luật.

Ngày 29/9/2021, BTV Huyện Đoàn Long Điền tổ chức hội nghị triển khai đến hơn 90 cán bộ Đoàn những vấn đề trọng tâm, những điểm mới của Luật Thanh niên năm 2020 như: tổng quan về Luật Thanh niên năm 2020; Về trách nhiệm của thanh niên; Nguồn lực thực hiện chính sách Nhà nước đối với thanh niên, tháng thanh niên, đối thoại với thanh niên; Tháng Thanh niên; Về chính sách của Nhà nước đối với một số nhóm thanh niên, cụ thể như: Chính sách hỗ trợ thanh niên tài năng, thanh niên khởi nghiệp; thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, thanh niên dân tộc thiểu số…

Tham dự có đồng chí Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, đồng chí Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện cùng 90 cán bộ Đoàn ở các điểm cầu

 Đồng chí Nguyễn Thành Trí-Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện triển khai Luật Thanh niên năm 2020

Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XIV đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 với 7 Chương, 41 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Luật này được đánh giá là sự đổi mới pháp luật về thanh niên, khắc phục những hạn chế, bất cập của Luật Thanh niên 2005, tạo cơ sở pháp lý vững chắc và tiền đề cho sự phát triển của thanh niên trong thời gian tới. Luật Thanh niên có ý nghĩa chính trị, pháp lý sâu sắc trong điều kiện mới; bảo đảm tiếp tục thực hiện quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của thanh niên; quy định trách nhiệm của thanh niên, các chính sách của Nhà nước đối với thanh niên. Từ đó thấy rõ trách nhiệm các cơ sở đoàn trong việc chung tay đưa Luật Thanh niên vào cuộc sống, thúc đẩy sự phát triển của thanh niên, khẳng định và phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tin, ảnh: Minh Tân