Nhằm tạo điều kiện để Ban Thường vụ Huyện Đoàn thông tin tình hình công tác Đoàn-Hội-Đội và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện. Qua đó, gặp gỡ, tiếp xúc với đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư Chi Đoàn trường học, khu phố, ấp; lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và khó khăn của Chi Đoàn trong quá trình hoạt động. Đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của Chi Đoàn, nhất là trên địa bàn dân cư; công tác thu hút, tập hợp thanh thiếu niên vào tổ chức Đoàn-Hội; nắm bắt tình hình dư luận xã hội trong thanh niên. Từ đó, có cơ sở tham mưu với các cấp ủy, Đoàn cấp trên tăng cường công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đoàn, Chi Đoàn. Góp phần thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2021 và đi cơ sở theo chủ trương “1+2” của Trung ương Đoàn.

Cán bộ Đoàn phát biểu tại buổi gặp gỡ

Vào lúc 19h, ngày 15 và 16/3/2021, Huyện Đoàn tổ chức gặp gỡ, tiếp xúc Bí thư, PBT các Chi Đoàn trực thuộc Đoàn cơ sở xã, thị trấn quý 1/2021. Chủ trì có đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn; Bí thư, PBT Đoàn cơ sở xã, thị trấn và cán bộ Đoàn trên địa bàn xã, thị trấn. Tại buổi gặp gỡ, Huyện Đoàn thông tin kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN, tình hình dư luận xã hội quý 1/2021. Tại buổi tiếp xúc, cán bộ Đoàn đã phát biểu 9 lượt ý kiến góp ý xây dựng tổ chức Đoàn-Hội và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác thanh niên; trình bày những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác Đoàn-Hội tại đơn vị.

BTV Huyện Đoàn đã tiếp thu, làm rõ các ý kiến của cán bộ Đoàn.

Tin ảnh: Minh Tân