Kết quả thực hiện chủ trương 1+2

0
1354

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022”, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã ban hành hướng dẫn số 25HD/TĐTN-TCKT ngày 1/3/2019 về chế độ đi cơ sở 1+2 của cán bộ đoàn cấp tỉnh năm 2019, Kế hoạch số 46KH/TĐTN-VP ngày 13/2/2018 về phân công các ban chuyên môn Tỉnh đoàn phụ trách các cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư nhiệm kỳ 2017-2022; chủ trương này áp dụng đối với tất cả cán bộ, công chức hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn.


Đồng chí Nguyễn Phạm Duy – UV.BTV, Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn
tham dự sinh hoạt tại Chi đoàn ấp Mỹ Thuận xã Long Mỹ, Huyện Đất Đỏ

Trên cơ sở đó, mỗi cán bộ tỉnh đoàn xây dựng bảng đăng ký theo mẫu ban hành kèm hướng dẫn để thực hiện, kết quả thực hiện việc đi cơ sở của cán bộ tỉnh đoàn được báo cáo 1 tháng/lần vào buổi họp giao ban toàn thể cơ quan và tổng kết kết quả thực hiện chủ trương 1+2 vào cuối năm, đó cũng là nội dung gắn kết quả thi đua của từng cán bộ đoàn.


Đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh dự buổi kiểm tra
công tác đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019

Đồng chí Nguyễn Công Bằng – UV.BCH, Phó Ban Thanh Thiếu nhi – Trường học phối hợp Đoàn cơ sở
xã Hòa Long xây dựng khu vui chơi cho trẻ em tại Trung tâm văn hóa xã Hòa Long, Thành phố Bà Rịa)

Qua quá trình thực hiện chủ trương 1+2, từng cán bộ đoàn cấp tỉnh nắm rõ hơn những khó khăn của cơ sở trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, đội ngũ cán bộ Đoàn, kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Thành đoàn những giải pháp phù hợp với từng đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại các đơn vị, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn, tổ chức Đoàn và quản lý đoàn viên hiện nay.

Tin, bài: Thúy Hằng