LIÊN ĐỘI TH QUANG TRUNG- TX. PHÚ MỸ TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN “XÂY DỰNG TÌNH BẠN ĐẸP – NÓI KHÔNG VỚI BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG” NĂM HỌC 2020 – 2021

0
1000

      Thực hiện chương trình liên tịch công tác Đội và phong trào TTN năm học 2020-2021, Nhằm tuyên truyền đến các em đội viên, học sinh trong toàn Thị xã về việc nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, phòng chống bạo lực học đường trong nhà trường. Hội đồng Đội thị xã đã chỉ đạo trường TH Quang Trung tổ chức điểm diễn đàn ” Xây dựng tình bạn đẹp- Nói không với bạo lực học đường”  khối các trường Tiểu học vào sáng ngày 26/10/2020 cho học sinh toàn trường.

Nhằm tuyên truyền đến đội viên, học sinh trong toàn Thị xã về việc nêu cao ý thức xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường; góp phần xây dựng xã hội, môi trường học tập lành mạnh, học sinh thân thiện để thực hiện tốt phong trào đôi bạn cùng tiến; nêu cao tinh thần đoàn kết cho học sinh và xây dựng thuần phong mỹ tục, truyền thông tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về tinh thần đoàn và góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh trong các nhà trường và tham gia tích cực vào hoạt động. Hội đồng Đội thị xã Phú Mỹ đã chỉ đạo 100% các trường trên địa bàn Thị xã tổ chức diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp – nói không với bạo lực học đường” năm học 2020-2021 thu hút sự quan tâm của các em đội viên, thanh thiếu nhi và học sinh. Nội dung diễn đàn gồm hoạt động: chia sẻ những câu chuyện đẹp về tình bạn trong môi trường học đường, trong cuộc sống, định hướng việc xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh; Chia sẻ, trao đổi, cổ vũ những thói quen tốt, hành động đẹp trong việc phòng chống bạo lực học đường; Phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan đến hậu quả do bạo lực học đường gây ra; Kỹ năng xử lý tình huống để ngăn chặn bạo lực học đường hoặc tham gia giải quyết, đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường.

Liên đội TH Quang Trung tổ chức diễn đàn ” Xây dựng tình bạn đẹp – Nói không với bạo lực học đường “

Thông qua trương trình đã giúp cho các em đội viên và học sinh nhận thức rõ hơn về giá trị của tình bạn, xác định rõ trách nhiệm của bản thân trong quan hệ bạn bè. Qua chương trình cũng giúp các em trau dồi kỹ năng xử lý tình huống, xây dựng tình bạn đẹp, ngăn chặn và đấu tranh với các hành vi bạo lực học đường qua đó thực hiện tốt đề án “ Trường học thân thiện, học sinh tích cực”./.

Hội đồng Đội Phú Mỹ