Ngày nay, tất cả mọi người đều quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, việc đào tạo một thế hệ học sinh trong thời kỳ mới đòi hỏi rất nhiều yếu tố. Trong thực tế đã có rất nhiều giải pháp đưa ra, nhiều đề án được áp dụng nhằm một mục đích chung là cùng hướng tới giáo dục toàn diện cho học sinh.

Trong những năm gần đây, giáo dục rất được coi trọng bởi nó đóng vai trò quan trọng với sự ổn định và phát triển của xã hội. Giáo dục là một quá trình hoạt động trong đó vai trò chủ đạo của giáo viên với sự tự giác, tích cực và tự rèn luyện của học sinh nhằm hình thành ý thức và tình cảm của các em, chủ yếu là hành vi, thói quen, đạo đức phù hợp với chuẩn mực mà xã hội đã quy định.

Với môi trường học đường, nhân cách của học sinh đã được hình thành qua nhiều hình thức, trong đó các hoạt động sinh hoạt tập thể ngoài giờ lên lớp là một trong những yếu tố then chốt. Trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thì “tổ chức sinh hoạt tập thể” giữ vai trò chủ đạo trong việc củng cố và khắc sâu những tri thức biết và được học thông qua các môn học ở trên lớp, mở rộng, nâng cao hiểu biết cho học sinh về mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, làm tăng thêm vốn kiến thức sẵn có, tăng tính tích cực, tự giác, phát triển nhân cách và làm tăng thêm vốn kinh nghiệm hoạt động thực tiễn cho học sinh thông qua việc làm quen với nhiều dạng hoạt động khác nhau.

Sinh hoạt dưới cờ của Liên Đội Trường TH Chu Văn An bằng hình thức sân khấu hóa

Theo tâm lí học cho thấy lứa tuổi học sinh Tiểu học là lứa tuổi trẻ con. Ở lứa tuổi này các em rất ưa hoạt động, thích khám phá, thích chơi những trò chơi có tính mạnh mẽ và có phần mạo hiểm. Tuy nhiên đây cũng là lứa tuổi có tâm lí khá ổn định, dễ hình thành những thói quen tốt, nhanh thuộc nhưng cũng nhanh quên. Do đó các buổi sinh hoạt tập thể với các nội dung đa dạng, phong phú, hấp dẫn có khả năng kết hợp nhiều lực lượng giáo dục sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc hình thành, phát triển nhân cách, trí tuệ và tự rèn luyện của học sinh.

Bởi lẽ đó mà với phương châm là tạo cho học sinh có một tinh thần thoải mái, vui vẻ để các em có tâm thế phấn khởi khi bước vào tuần học mới. Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An đã thay đổi các tiết sinh hoạt theo hướng đổi mới như: Kể chuyện, múa hát, tổ chức trò chơi, tuyên truyền, sân khấu hóa…

Có thể thấy rằng, sự đổi mới sinh hoạt dưới cờ đã mang lại những lợi ích đáng kể cho các em học sinh . Nó giúp hình thành cho các cho học sinh có thêm nhiều kỹ năng và hiểu biết, tạo ra một sân chơi giúp học sinh được giao lưu, học hỏi lẫn nhau, có thêm nhiều kiến thức và hiểu biết xã hội, tạo ra nhiều hứng thú cho học sinh ở các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

Tin, ảnh: Oanh Tưởng