Với tinh thần nhằm thúc đẩy phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng trên các lĩnh vực học tập, rèn luyện và sinh hoạt; góp phần nâng cao chất lượng đội viên, chất lượng hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. Liên đội trường Tiểu học Chu Văn An đã triển khai nhân rộng mô hình tuyên truyền thực hiện Chương trình Dự bị Đội viên đối với nhi đồng khối 1,2,3 và chương trình Rèn luyện đội viên hạng Măng non khối 4,5 năm học 2020 – 2021.

Đối với Chương trình rèn luyện Đội viên, Liên đội triển khai bằng cách đưa nội dung tuyên truyền theo từng khối về các lớp, sau đó mỗi chi đội lớp sẽ thực hiện triển khai cho nhi đồng và đội viên theo ý tưởng của mỗi phụ trách chi đội lớp. Đối với khối 1,2,3 bảng tiêu chí Dự bị Đội viên và Rèn luyện Đội viên hạng măng non đối với khối 4,5  sẽ được dán  hoặc trang trí tại góc lớp của mình làm sao thuận lợi cho học sinh theo dõi, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Từ đó các em đội viên, nhi đồng theo dõi và dựa vào các nội dung tiêu chí trên bảng của khối lớp mình để tự rèn luyện với các hoạt động hàng ngày và những buổi sinh hoạt Sao, sinh hoạt Đội; đồng thời thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo, hoạt động ngoài giờ lên lớp của nhà trường cùng các phong trào, hoạt động tập thể của Đội.

Bảng tuyên truyền thực hiện Chương trình Dự bị Đội viên và Rèn luyện đội viên hạng Măng non được đặt ngay tại cuối lớp

Nếu như trước đây, các em học sinh thậm chí một số phụ trách Chi đội vẫn còn mơ hồ, khó hiểu về việc thực hiện chương trình Rèn luyện Đội viên nhưng từ khi năm học 2019 – 2020 tuyên truyền tập trung cho đến nay việc tuyên truyền lại được nhân rộng về các chi đội lớp, nhờ có các bảng tiêu chí rèn luyện ngắn gọn, dễ hiểu mà Liên đội đã tuyên truyền đến học sinh thực hiện Chương trình Rèn luyện đội viên của các em học sinh trở nên dễ dàng và gần gũi hơn. Giúp các em học sinh thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; phấn đấu trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Tin ảnh: Tưởng Oanh