Thực hiện chỉ đạo của HĐĐ huyện Long Điền về việc đổi mới các mô hình bạn giúp bạn trong học tập, đôi bạn cùng tiến, nhóm học tập. Đồng thời nhằm động viên thiếu nhi hăng hái thi đua trong học tâp và rèn luyện với tinh thành học tập nghiêm túc, trung thực, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau để cùng trở thành con ngoan, trò giỏi; Liên đội phát động phong trào thi đua “Ngôi sao học tốt”  trong học kỳ 1, NH 2020-2021.

Thời gian thực hiện mô hình từ ngày 01/10/2020 đến hết HKI của năm học. Mỗi lớp chia thành 03 nhóm học tập và chuẩn bị 01 lọ thủy tinh có nắp đậy, giấy xếp ngôi sao 3 màu khác nhau tượng trưng cho ngôi sao học tốt của 3 nhóm học tập. Mỗi nhóm tự lập kế hoạch giúp đỡ nhau trong học tập và chọn 01 màu giấy xếp sao cho nhóm. Trưởng nhóm phân công các thành viên trong nhóm khảo bài đầu giờ, hướng dẫn làm bài tập… đối với các bạn cần được giúp đỡ. Khi bạn trong nhóm đạt được điểm từ 8 trở lên nhóm sẽ xếp 1 ngôi sao bỏ vào lọ thủy tinh của lớp. Trong ngôi sao được ghi thông tin người đạt điểm tốt và thời gian đạt được. Cuối học kỳ 1, lớp sẽ kiểm tra nhóm nào có số ngôi sao cao nhất để nhận thưởng của Chi đội. Sau  khi tổng kết cấp Chi đội, các lớp báo số lượng sao đạt được của chi đội về phòng đội và mang lọ thủy tinh đựng sao của lớp dự thi cấp Liên đội.

Sáng thứ hai, ngày 11/01/2021, vào tiết sinh hoạt dưới cờ, Ban chỉ huy Liên đội tổng kết phong trào sao học tốt đánh giá quá trình giúp bạn trong học tập của các Chi đội. Kết quả trao 3 phần quà cho cá nhân may mắn có tên trong sao học tốt.

Những “Ngôi sao học tốt” được tuyên dương trước cờ

Qua phong trào Ngôi sao học tốt tại Liên đội, các bạn đội viên thi đua học tập, đạt được nhiều điểm tốt. Ngoài ra các bạn còn phát huy được tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ trong học tập.

Tin, ảnh: Ngọc Nhung