Mô hình câu lạc bộ trong trường học được thành lập đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, tạo điều kiện cho học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển toàn diện về nhân cách, đạo đức, lối sống, tránh xa các tệ nạn xã hội.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” năm học 2020 – 2021 và thực hiện theo các hoạt động chủ điểm trong năm học. Ngày 30/11/2020, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy Đỗ Phi Hùng – Giáo viên Tổng phụ trách đội đã thông qua Quyết định số 59/QĐ-THCS MĐC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Trường THCS Mạc Đĩnh Chi về việc thành lập Câu lạc bộ tuyên truyền về phòng, chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em, năm học 2020 – 2021.

Để phát huy hiệu quả mô hình các CLB trong trường học, nhà trường đã tuyển chọn các nhân tố có năng lực, phù hợp với đặc thù của CLB; xây dựng đa dạng các hình thức sinh hoạt của CLB gắn liền với chuyên môn theo từng chủ đề, chủ điểm nhằm phát huy năng lực của học sinh. Quá trình CLB hoạt động có sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, định hướng, phối hợp chặt chẽ của chuyên môn; cuối kỳ có đánh giá, rút kinh nghiệm kịp thời, nghiêm túc.

Qua quá trình hoạt động, CLB góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, giúp các em phát triển năng lực trên mọi lĩnh vực, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tích cực trong hoạt động, sáng tạo hơn trong học tập, rèn luyện. Khi tham gia hoạt động, ngoài mục tiêu rèn luyện, nâng cao năng lực, học sinh được định hướng, trải nghiệm các nội dung học tập nâng cao theo chuyên đề chuyên sâu để phát huy năng khiếu của từng em.

BGH chụp ảnh lưu niệm với thành viên CLB ra mắt trước toàn Liên Đội

Đồng thời, CLB còn rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng hợp tác, làm việc tập thể, tạo sự đoàn kết sau mỗi giờ học chính khóa. Khi các em có cơ hội thể hiện bản thân thì những năng lực, sở trường tiềm ẩn các em sẽ được đánh thức và nuôi dưỡng cho những ước mơ, đam mê của các em. Mô hình CLB còn là kênh thông tin tuyên truyền hiệu quả các phong trào thi đua do các cấp, các ngành phát động đến học sinh; bên cạnh đó là cánh tay nối dài của Đoàn, Đội, là nơi phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực bổ sung cho lực lượng cán bộ Đoàn, Đội của nhà trường.

Từ hoạt động của CLB, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của các nhà trường và thực hiện có hiệu quả các nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Tin, ảnh: Phi Hùng