Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa phát huy phong trào “Bạn giúp bạn” năm học 2020 – 2021

0
1582

Nhằm tiếp nối chương trình áo trắng và sách giáo khoa tặng bạn, Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa xây dựng 02 tủ yêu thương: “Một tủ đựng sách giáo khoa – Một tủ đựng áo trắng” cho những bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn và thật sự cần thiết. Với phương châm: Nếu bạn cần hãy lấy, cho đi một quyển sách mang lại một người tri thức; phong trào đã mang lại ý nghĩa thiết thực, kịp thời hỗ trợ, động viên khích lệ giúp các em vượt qua khó khăn và học tập tốt hơn.

Đội viên, học sinh Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa đang gấp áo trắng bỏ vào tủ áo “Bạn giúp bạn”

Mô hình Tủ Áo trắng và sách giáo khoa “Ai cần thì lấy” là mô hình được Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa thực hiện ngay từ đầu năm học 2020 – 2021. Liên đội đã vận động tập thể giáo viên, công nhân viên, đội viên và học sinh toàn trường đóng góp áo trắng, tập sách… vẫn còn đang sử dụng được để giúp các bạn đội viên có hoàn cảnh khó khăn và thật sự cần thiết. Qua mô hình, nhiều đội viên, học sinh xem đây là một điểm quen thuộc đến lấy áo trắng, sách vở khi cần thiết.

Học sinh, đội viên Liên đội trường THCS Nguyễn Trãi, thành phố Bà Rịa đang đọc sách tại tủ sách “Bạn giúp bạn”

Mô hình “Bạn giúp bạn” đã phần nào chia sẻ một phần khó khăn mà các bạn đội viên, học sinh đang phải trải qua, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và tiếp tục đến trường.  

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa