LỚP TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN “CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG CHO CÁN BỘ ĐOÀN, BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN LÀM CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO NĂM 2021”

0
626

Sáng ngày 30/8/2021, tại điểm cầu Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức lớp Tập huấn “Công tác truyền thông cho cán bộ Đoàn, Báo cáo viên, Tuyên truyền viên làm công tác Tuyên giáo năm 2021” cho 111 đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

Buổi học đầu tiên của lớp Tập huấn về “Kỹ năng truyền thông” do Đ/c Lê Đại Hải, Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu làm báo cáo viên.

Đ/c Lê Đại Hải, Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu và Đ/c Nguyễn Văn Huệ, Trưởng Ban Tuyên giao – Kiểm tra Tỉnh đoàn. (tại điểm cầu Tỉnh đoàn)
Báo cáo viên Đ/c Lê Đại Hải, Phóng viên Báo Bà Rịa – Vũng Tàu
Toàn cảnh buổi tập huấn trực tuyến
Qua lớp tập huấn này, các bạn đã hiểu thêm về kỹ năng truyền thông để đạt hiệu quả hơn, thực hiện hóa những ý tưởng sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên.
Tin,ảnh: Ban Tuyên giáo – Kiểm tra Tỉnh đoàn BRVT