Mô hình “ hộp thư góp ý” – phát huy quyền tham gia của trẻ em của Huyện đoàn Châu Đức

0
51

Ngày 09//11/2021, Huyện đoàn Châu Đức ra mắt Mô hình “ hộp thư góp ý” – phát huy quyền tham gia của trẻ em 

Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Điều 33 của Luật trẻ em năm 2016,  Quyền được tiếp cận thông tin và tham gia hoạt động xã hội của trẻ em. Theo đó, trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm, thu nhận các thông tin dưới mọi hình thức theo quy định của pháp luật và được tham gia hoạt động xã hội phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em và Điều 34 Quyền được bày tỏ ý kiến và hội họp, theo đó Trẻ em có quyền được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; được tự do hội họp theo quy định của pháp luật phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành và sự phát triển của trẻ em; được cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân lắng nghe, tiếp thu, phản hồi ý kiến, nguyện vọng chính đáng.

Ảnh minh họa

 Để Phát huy tiếng nói, nguyện vọng trẻ em, ngày 09/11/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Châu Đức đã cụ thể hóa, triển khai Mô hình “ Hộp thư góp ý” – phát huy quyền tham gia của trẻ em bằng hình thức Mẫu Google Form; Thông qua hộp thư, giúp các em thiếu nhi có địa điểm để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những ý kiến liên quan trực tiếp đến những quyền của trẻ em mà các em chưa có cơ hội được trình bày.

Ảnh minh họa

Với mô hình này, hi vọng rằng các em thiếu nhi, học sinh trên địa bàn huyện sẽ có thể phát huy tối đa quyền của mình, góp phần giúp phát hiện, đề xuất các cơ quan chức năng bổ sung hoàn thiện các chính sách pháp luật phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện tốt quyền tham gia và  nguyện vọng của trẻ em.

Đường link mô hình: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1376479502745858&id=100011514637100

Tuổi trẻ Châu Đức