Nâng cao năng lực thực hiện đội hình – Nghi lễ chào cờ theo nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh tại Liên đội trường TH Hòa Long, thành phố Bà Rịa

0
161

Ngày 16/3/2021, Liên đội trường TH Hòa Long, thành phố Bà Rịa đã tổ chức mô hình “Nâng cao năng lực thực hiện đội hình – Nghi lễ chào cờ theo nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh” cho toàn thể đội viên, học sinh toàn trường.

Đội viên tại liên đội trường TH Hòa Long đang thực hành Nghi thức Đội TNTP tại buổi Lễ chào cờ theo nghi thức Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh

Với mục đích giúp đội viên, học sinh nâng cao tính kỷ luật, thói quen nề nếp, tác phong chuẩn mực trong sinh hoạt Đội cũng như các hoạt động tại nhà trường, Liên đội trường TH Hòa Long đã triển khai thực hiện mô hình nâng cao năng lực thực hiện Đội hình – Đội ngũ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tại liên đội. Đồng thời, thực hiện nghi lễ chào cờ theo nghi thức Đội theo đúng hướng dẫn của Hội đồng đội Trung ương.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa.