Đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa năm 2021 đã ra quân đồng loạt tại địa bàn mình sinh sống nhằm góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Hoạt động chào mừng kỉ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)

0
259

Sáng ngày 05/6/2021, Đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa năm 2021 đã ra quân đồng loạt tại địa bàn mình sinh sống với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Nhằm tổ chức các hoạt động chào mừng kỉ niệm 110 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2021)

Đội hình Hoa phương đỏ đang vận động và hướng dẫn người dân cài đặt bluezone

Nhằm phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích đi đầu của tổ chức Đoàn Thanh niên trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt trong tình hình diễn biến phức tạp như hiện nay. Sáng ngày 05/6/2021, Đội hình Hoa phượng đỏ thành phố Bà Rịa năm 2021 đã ra quân đồng loạt tại địa bàn mình sinh sống với các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và thực hiện nghiêm 5K cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tất cả hoạt động ra quân như:

– Tuyên truyền, vận động, phối hợp tổ chức làm tai giả đeo khẩu trang, làm kính chắn giọt bắn;

– Vận động người dân khai báo y tế, cài đặt bluezone;

– Vận động các hộ kinh doanh ăn uống, siêu thị tự chọn thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch… 

– Phát thanh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên các tuyến đường, khu vực đông dân cư.

Đội hình Hoa phượng đỏ đang đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân khai báo y tế tại điểm làm CCCD

Các hoạt động ra quân đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động và nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa.