TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN “KỸ NĂNG, PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY SÁNG TẠO CHO THANH NIÊN NĂM 2021”

0
412

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, phát triển tư duy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên thực hiện hóa những ý tưởng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên để xây dựng các ý tưởng, giải pháp kinh doanh.

Ngày 26/8/2021 Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến chuyên đề “Kỹ năng, phương pháp tư duy sáng tạo cho thanh niên” cho 188 đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh với sự định hướng của Tiến sĩ Thái Trí Dũng – Giảng viên trường Đai học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia huấn luyện kỹ năng mềm.

Tiến sĩ Thái Trí Dũng – Giảng viên trường Đai học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

Đây là dịp đoàn viên, hội viên, thanh niên trau dồi những kiến thức, kỹ năng trong việc phát triển tư duy, khơi dậy khả năng sáng tạo trong mỗi cá nhân, thực hiện hóa những ý tưởng, phát huy tính năng động trong thanh niên.

Qua lớp tập huấn này, các bạn đã có thay đổi tư duy tích cực trong việc vận dụng các kiến thức phù hợp, thực hiện hóa những ý tưởng, khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên.

#kynangphuongphaptuduysangtao2021