TẬP HUẤN TRỰC TUYẾN “TRANG BỊ KIẾN THỨC KHỞI NGHIỆP CHO THANH NIÊN NĂM 2021”

0
341

Nhằm tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ đoàn viên, hội viên thanh niên trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Cổ vũ, khuyến khích và xây dựng tinh thần khởi nghiệp cho thanh niên; từng bước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của thanh niên.

Ngày 25/8/2021 Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức lớp tập huấn trực tuyến chuyên đề “Trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên năm 2021” cho 166 đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh với sự định hướng của 02 chuyên gia Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt – Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa và anh Lê Đình Thắng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Việt – Hiệu trưởng trường Trung cấp chuyên nghiệp Bà Rịa 

Anh Lê Đình Thắng – Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng DIC Holdings

Đây là dịp đoàn viên, hội viên, thanh niên thực hiện hóa những ý tưởng, chương trình kinh doanh, áp dụng những kinh nghiệm kiến thức của bản thân vào thực tiễn; khơi dậy tinh thần sáng tạo, phát huy tính năng động trong thanh niên để xây dựng các ý tưởng, giải pháp kinh doanh. Qua lớp tập huấn này, các bạn đã có thay đổi tư duy tích cực trong việc vận dụng các kiến thức khởi nghiệp phù hợp với tình hình dịch bệnh như hiện nay. #khoinghiep2021