THÀNH ĐOÀN BÀ RỊA: CÂU LẠC BỘ LÝ LUẬN TRẺ THÀNH PHỐ BÀ RỊA – MÔ HÌNH NÂNG CHẤT CHÍNH TRỊ TRONG CÁN BỘ, ĐOÀN VIÊN, THANH THIẾU NHI.

0
164

Câu lạc bộ Lý luận trẻ là mô hình tập hợp các cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, nghiên cứu về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới, về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khoa – Bí Thư đoàn Phường Phước Hiệp triển khai đến các bạn đoàn viên Thanh niên

Năm 2019, Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố được thành lập với 12 đồng chí là Bí thư Đoàn cấp thành phố và phường, xã. Qua hơn 02 năm hoạt động, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện của Thành đoàn đối với đoàn viên, thanh niên. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác lý luận của Đoàn, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất và năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội.

Lễ Công bố quyết định kiện toàn CLB lý luận trẻ Thành phố Bà Rịa và sinh hoạt CLB lý luận tr

Sáng ngày 27/10/2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Lễ công bố và ra mắt Quyết định số 150 -QĐ/ĐTN, ngày 24/10/2021 về kiện toàn Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp thành phố. Đây sẽ là đội ngũ nòng cốt tuyên truyền tại đơn vị, tham gia các hội thi lý luận, các buổi sinh hoạt chính trị do Đoàn – Hội tổ chức trên địa bàn thành phố Bà Rịa và tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa