Thành Đoàn Bà Rịa đẩy mạnh công tác phối hợp xét nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2020

0
1015

Sáng ngày 03/8/2020, tại Hội trường UBND xã Hòa Long; Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tổ chức hội nghị xét tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự.

Đ/c Trần Thanh Tiến Đạt – Phó bí thư thành đoàn Thành phố Bà rịa tham dự Hội nghị xét tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an năm 2020.

Để công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ diễn ra thuận lợi, Hội đồng NVQS xã Hòa Long đã xây dựng kế hoạch phân công các thành viên Hội đồng NVQS tham gia công tác điều động thanh niên tham gia khám sơ tuyển sức khỏe NVQS và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. Trên cơ sở tổ chức rà soát, nắm chắc nguồn thực lực thanh niên trong dộ tuổi nhập ngũ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để thanh niên và nhân dân nhận thức rõ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân đối với tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, đ/c Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Hòa Long đã  thông qua kế hoạch tuyển chọn và xét duyệt chính trị công dân đủ điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, đạo đức, văn hóa để gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020; bên cạnh đó, tại hội nghị cũng đã thông qua danh sách thanh niên không được tuyển chọn và chưa xét tuyển cũng như danh sách đã được sơ tuyển ban đầu về chính trị, đạo đức tại các ấp. Hội đồng NVQS xã đã tổng hợp và xét tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân năm 2020 trong độ tuổi có đủ điều kiện khám tuyển.

Đ/c Chủ tịch Hội đồng NVQS thông qua hội nghị xét tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công công an năm 2020.

Tại hội nghị, Hội đồng NVQS xã Hòa Long đã ghi nhận biểu dương kết quả đạt được, những cố gắng của thành viên hội đồng NVQS xã và các ấp trong việc thực hiện nghiêm túc quá trình xét duyệt chính trị, đạo đức, văn hóa và đề nghị thành viên Hội đồng NVQS phụ trách các ấp phối hợp chặt chẽ với các ấp để nắm chắc tâm tư nguyện vọng của thanh niên, hoàn cảnh gia đình để phản ánh kịp thời những diễn biến tư tưởng và động viên, thanh niên thực hiện thật tốt công tác khám tuyển và tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2020.

 

Tin, ảnh: Thành đoàn Bà Rịa