Thành Đoàn Bà Rịa đẩy mạnh xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới đối với mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên

0
1402

Chiều ngày 10/9/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết chiếc lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thời kỳ mới đến mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên của tất cả các cơ sở Đoàn giai đoạn 2018 – 2022.

12 Tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên việt nam thời kỳ mới

Tại hội nghị, mỗi đoàn viên, thanh niên được trao đổi, chia sẻ các nội dung tiêu chí của giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới thông qua những câu chuyện đẹp, gương người tốt, việc tốt của các thế hệ cán bộ Đoàn qua các thời kỳ và trong cuộc sống đời thường; chia sẻ những thông tin, giá trị cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng hình mẫu thanh niên có “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”; xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên thành phố Bà Rịa trong thời kỳ hiện nay.

Các chi đoàn khối Cơ quan, nội chính, LLVT, doanh nghiệp hưởng ứng cuộc vận động xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới.

Thông qua hội nghị, tuổi trẻ thành phố Bà Rịa được hiểu rõ hơn về cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới có “Tâm trong”, “Trí sáng” và “Hoài bão lớn”. Xác định được tư tưởng, định hướng hành động đúng đắn trong quá trình thực hiện trách nhiệm của bản thân và trách nhiệm với cơ quan, tổ chức và cộng đồng.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa