Thành Đoàn Bà Rịa – Hội đồng Đội thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6

0
409

Ngày 15/06/2020, UBND thành phố Bà Rịa ban hành Kế hoạch số 139/KH – UBND về việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng, chống ma túy và hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy – 26/6” năm 2020. Trên tinh thần đó, 24/24 liên đội TH, THCS trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền phòng chống ma túy cho hơn 18.000 học sinh, đội viên trong toàn thành phố.

Tệ nạn ma tuý đang là hiểm hoạ của các quốc gia, dân tộc trên toàn thế giới; là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội và lây nhiễm HIV/AIDS. Hậu quả, tác hại do tệ nạn ma tuý gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế – xã hội và an ninh trật tự của đất nước. Phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý là trách nhiệm của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và của toàn xã hội.

Liên đội trường Tiểu học Trần Văn Quan tổ chức tuyên truyền phòng, chống ma túy cho học sinh toàn trường

Hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6, Thành Đoàn Bà Rịa – Hội đồng Đội thành phố đã triển khai đến 100% liên đội trực thuộc cùng chung tay và tích cực tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý bằng các hành động thiết thực:

– Giáo dục đội viên, học sinh tại liên đội về tác hại của ma tuý và thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống ma tuý.

– Quản lý chặt chẽ, ngăn chặn đội viên, học sinh tại liên đội tham gia tệ nạn ma tuý.

– Tham gia các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và đấu tranh với tệ nạn ma tuý do nhà trường và các cấp tổ chức.

Vì một xã hội tươi đẹp hơn “Hãy nói không với ma túy”

“Hãy bảo vệ thế hệ trẻ trước hiểm hoạ ma tuý”

 

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa