Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp Ban Tuyên giáo thành phố Bà Rịa tổ chức: Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, Đoàn Viên, Thanh thiếu nhi năm 2021.

0
363

Chiều Ngày 28/4/2021, Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp Ban Tuyên giáo thành phố Bà Rịa tổ chức: Hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn, Đoàn Viên, Thanh thiếu nhi năm 2021.

Học sinh và Đoàn viên, thanh niên tham gia Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh .

Tại buổi Hội nghị, hơn 200 cán bộ, Đoàn viên, thanh niên học sinh trên địa bàn thành phố Bà Rịa  được học tập, quán triệt các chuyên đề như: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi”; “Xây dựng phong cách và làm việc theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Triển khai chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên dành cho cán bộ Đoàn; Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời dành cho Đoàn viên thanh niên.

Nhân kỷ niệm 131 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2021), tự hào là những thanh niên lớn lên trên quê hương cách mạng Bà Rịa – Vũng Tàu. Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp với Ban Tuyên giáo thành phố Bà Rịa đã triển khai tổ chức đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều cách làm phong phú, đa dạng góp phần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên và học sinh trên địa bàn thành phố; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc; nhân rộng các phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng, qua đó nhằm khơi dậy, phát huy sức trẻ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa