Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp tổ chức tập huấn Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đoàn viên, thanh niên và người dân thành phố Bà Rịa.

0
805

Sáng ngày 07/12/2020, tại hội trường Trung tâm văn hóa, phường Long Hương. Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp với Hội người tiêu dùng thành phố Bà Rịa tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng cho đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đ/c Huỳnh Văn Trinh – chủ tịch Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh BR-VT tuyên truyền phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đến ĐVTN và người dân.

Tại buổi tập huấn đã triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Bên cạnh đó đoàn viên thanh niên và người dân được phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tư vấn nhận biết nhãn hàng thật – hàng giả đối với một số mặt hàng công nghệ phẩm…

Đoàn viên Thanh niên và Người dân tham gia lớp tập huấn Bảo vệ người tiêu dùng năm 2020.

Đồng thời tại buổi tập huấn, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Bà Rịa tuyên truyền, vận động đoàn viên thanh niên và người dân tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động  “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tin, ảnh: Thành đoàn Bà Rịa