Thành Đoàn Bà Rịa tham gia hỗ trợ công tác cải cách hành chính trên địa bàn thành phố

0
1236

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong tham gia cải cách hành chính, Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp lấy ý kiến, khảo sát mức độ hài lòng của người dân về giải quyết các thủ tục hành chính diễn ra trên địa bàn tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố.

Nhằm đạt được những mục tiêu đặt ra trong Chương trình cải cách hành chính nhà nước của thành phố giai đoạn 2011 – 2020, cần có sự chung tay góp sức của toàn thể các cấp, ngành, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có thế hệ trẻ là những đoàn viên, thanh niên. Với sức trẻ, sự năng động, sáng tạo cùng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ và tinh thần nhiệt huyết, tuổi trẻ thành phố đã và đang thể hiện vai trò của mình trong công tác cải cách hành chính, góp phần xây dựng một thành phố trẻ, năng động và ngày càng phát triển.

                       Khảo sát mức độ hài lòng của người dân về giải quyết các thủ tục hành chính

Từ ngày 20/5-26/5/2020,  Ban Thường vụ Thành Đoàn phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính; triển khai việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân về chất lượng phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch trong việc xử lý hồ sơ, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở kết quả khảo sát nhằm tổng hợp, báo cáo về UBND thành phố để có những giải pháp kịp thời nâng cao hơn nữa chất lượng nền hành chính công.

Thông qua việc kết hợp công tác đoàn với phong trào thanh niên mà trực tiếp nhất là phong trào xung kích cải cách hành chính vào nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ vừa hồng, vừa chuyên; có tâm, có tầm; từ đó, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch và vững mạnh.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa