Thành Đoàn Bà Rịa: Tổ chức chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp trực quan cho đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT” trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2021.

0
355

Nhằm tạo môi trường, tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên, học sinh cùng phát triển kinh tế xã hội, tư duy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Sáng ngày 17/4/2021 Thành Đoàn Bà Rịa Tổ chức chương trình “Tư vấn, hướng nghiệp trực quan cho đoàn viên, thanh niên, học sinh THPT” trên địa bàn thành phố Bà Rịa năm 2021. Tại Công ty TNHH Baseafood.

Bên cạnh đó nhằm giúp cho đoàn viên, thanh niên, học sinh Lựa chọn những ngành nghề phụ hợp với bản thân. Để đoàn viên thanh niên có tư duy tích cực định hướng nghề nghiệp và các bước xây dựng, hiện thực hóa ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo. Tư vấn, hướng nghiệp trực quan cho đoàn viên, thanh niên, học sinh về sản phẩm thế mạnh của địa phương là tỉnh biển. Đồng thời, đa dạng hóa hình thức hướng nghiệp để đoàn viên, thanh niên có thể trực tiếp được lắng nghe những chia sẻ về phương thức sản xuất, đóng gói, xuất khẩu thủy hải sản, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp từ đó giúp cho các bạn trẻ xác định được thế mạnh của địa phương.

Qua đó, Giúp cho đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức tự lực cánh sinh trong cuộc sống, vươn lên lập thân lập nghiệp làm giàu chính đáng cho bản thân, giúp ích cho gia đình và đóng góp cho xã hội.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa