Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW

0
1638

Ngày 17/5/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW tại Hội trường Ban tuyên giáo thành phố Bà Rịa.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện làm theo tấm gương của Bác theo chủ đề năm 2020 với nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức học tập chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW với sự tham gia của 140 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và giáo viên TPT Đội trên địa bàn thành phố.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Phương – Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Trần Thị Kim Loan – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Đỗ Văn Hòa – Bí thư Thành Đoàn Bà Rịa. Và sự góp mặt của báo cáo viên Thạc sĩ Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Học viện Cán bộ TP.HCM.

[caption id="attachment_4161" align="aligncenter" width="650"] Báo cáo viên ThS. Hà Trung Thành – Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Học viện Cán bộ TP.HCM        chia sẻ chuyên đề học tập Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW [/caption]

Tại Hội nghị, Báo cáo viên chia sẻ, triển khai một số nội dung thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

[caption id="attachment_4162" align="aligncenter" width="644"]        Đoàn viên tích cực tham gia trả lời các câu hỏi liên quan đến chuyên đề của báo cáo viên[/caption]

Theo đó, chuyên đề với 2 nội dung trọng tâm là “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tu dưỡng đạo đức suốt đời” đối với đoàn viên, thanh niên. Và đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên” đối với cán bộ Đoàn.

Việc học tập chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giáo dục chính trị, tư tưởng. Qua đó, phát huy tinh thần, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp trong lối sống và phong cách làm việc của bản thân, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa