Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị sinh hoạt báo cáo viên quý I

0
1253

Chiều ngày 09/03/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn tổ chức Hội nghị sinh hoạt báo cáo viên quý I với chuyên đề: Bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch tại Hội trường Thành Đoàn Bà Rịa.

Công tác bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là việc làm thường xuyên, quan trọng của các cấp bộ Đoàn và mỗi đoàn viên thanh niên.

Hội nghị nhằm kịp thời nắm bắt và phản ánh diễn biến tư tưởng, quan điểm, thái độ và sự quan tâm của thanh niên về các chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và các đơn vị có liên quan chỉ đạo tổ chức đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu lôi kéo thanh niên của các thế lực thù địch; tham gia giải quyết các “điểm nóng” phát sinh tại các địa phương, đơn vị.

     Đồng chí Đỗ Văn Hòa – Bí thư Thành Đoàn phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng thời, nhằm chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc tham gia đóng góp ý kiến dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Qua đó, đề nghị các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố cần coi trọng và tập trung thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình, tư tưởng dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin chính thống thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác nắm bắt, tuyên truyền trong đoàn viên thanh niên; chủ động cung cấp thông tin và định hướng cho thanh thiếu nhi; bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ Đoàn cũng cần phải nâng cao kỹ năng trong công tác đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, trái chiều…

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa