Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

0
1285

Sáng ngày 8/5/2020, Ban Thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022, tuyên dương các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

Nhằm đánh giá những kết quả đạt được qua nửa đầu nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐB Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPBR lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; từ đó, đề ra phương hướng nhiệm vụ, các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nửa cuối nhiệm kỳ còn lại. Trên cơ sở đó,    Ban Thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố lần thứ V và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Tỉnh Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Triết, PBT Tỉnh Đoàn-Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh BR-VT, về phía lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Hoàng Nguyên- Phó Ban tổ chức Thành uỷ; cùng các đồng chí trong BTV, BCH Thành Đoàn khóa V. Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bà Rịa lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa V trong nửa nhiệm kỳ 2017 – 2022.

            Đồng chí Văn Thanh Hiệp – UV. BTV Thành Đoàn thông qua báo cáo kết quả thực hiện                    giữa nhiệm kỳ Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bà Rịa lần thứ V,                      nhiệm kỳ 2017- 2022 và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong giai đoạn 2020 – 2022

Nhìn chung, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thành phố luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Tỉnh Đoàn, tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể để huy động tối đa các nguồn lực nhằm đẩy mạnh công tác thanh niên phát triển toàn diện, có chiều sâu. Do đó, trong nửa nhiệm kì, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực với nhiều chỉ tiêu hoàn thành, đạt trên 60% chỉ tiêu nhiệm kỳ đề ra. Các chương trình, đề án, cuộc vận động tham gia phát triển kinh tế – xã hội được triển khai với các nội dung cụ thể, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng, phát triển thành phố cũng như sự nghiệp chăm lo, bồi dưỡng thanh thiếu nhi. Trong công tác chỉ đạo đã gần gũi, bám sát cơ sở hơn, quyết liệt trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Sau khi thông qua báo cáo sơ kết, báo cáo kiểm điểm trong nửa nhiệm kì, Hội nghị tiến hành thảo luận góp ý về kết quả, những khó khăn vướng mắc của các đơn vị trong thời gian qua. Qua đó nhằm tiếp thu và cụ thể hóa vào chương trình hoạt động Đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại cũng như những nhiệm kỳ tiếp theo đó.

          Đồng chí Trần Thị Vân Anh – Phó Bí thư Đoàn xã Tân Hưng đóng góp ý kiến về                                                    những phương hướng đề ra trong nửa nhiệm kì tới

Trân trọng tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tỉnh Đoàn và thành phố, trong thời gian tới Ban Thường vụ Thành Đoàn sẽ cố gắng tiếp tục phát huy công tác Đoàn và phong trào thanh niên của thành phố ngày càng phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, giữ vững các thành tích đạt được và nâng lên một tầm cao mới.

         Đồng chí Đỗ Văn Hòa – Bí thư Thành Đoàn trao tặng giấy khen 6 gương điển hình tiên tiến

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành Đoàn cũng tuyên dương 06 gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020. Trong những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân là các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong hệ thống công tác đoàn luôn được chú trọng và nhân rộng. Qua đó góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh đoàn kết, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa