Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020

0
742

Ngày 10/9/2020; Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và Kế hoạch phát triển thanh niên thành phố Bà Rịa Giai đoạn 2011 – 2020.

Đồng chí Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Bí Thư Thành Đoàn Bà Rịa triển khai chiến lược phát triển thanh niên đối với ĐVTN trên địa bàn thành phố Bà Rịa giai đoạn 2011-2020.

Trong 10 năm qua, thanh niên thành phố Bà Rịa đã chủ động nắm bắt tiến bộ khoa học – kỹ thuật – công nghệ, tự tin trong hoạt động học tập, lao động, sáng tạo và khởi nghiệp. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Bà Rịa cũng đã phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tạo điều kiện cho thanh niên được vay vốn, tiếp cận, ứng dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật để phát triển kinh tế, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, làm giàu chính đáng cho bản thân, gia đình và xã hội. Đến nay, trong các cơ sở Đoàn toàn thành phố đã tổ chức 115 lớp tập huấn chuyển giao KHKT, 35 đợt tham quan mô hình phát triển kinh tế trong tỉnh, thành phố và các tỉnh phía Nam cho 639 lượt ĐVTN làm kinh tế tham gia.

Tại Hội nghị, các cơ sở Đoàn đã trình bày những thuận lợi, khó khăn và những cơ hội trong việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên đối với ĐVTN trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Từ đó, cho thấy chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011 – 2020 đã thực sự mang lại kết quả rõ nét, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể về công tác thanh niên trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, Thành Đoàn Bà Rịa cũng đã triển khai đến các liên đội trực thuộc đẩy mạnh phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Tổ chức cho đội viên, thiếu niên, nhi đồng có điều kiện học tập và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác trong nội dung của chương trình dự bị đội viên, chương trình rèn luyện đội viên.

Tại buổi Hội nghị, các cơ sở Đoàn trình bày những thuận lợi, khó khăn và những cơ hội trong việc triển khai chiến lược phát triển thanh niên đối với ĐVTN trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Để xây dựng, hoàn thiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020;  đồng chí Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Bí Thư Thành Đoàn Bà Rịa, đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc xây dựng kế hoạch các nội dung của Chiến lược đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, trong đó quan tâm hơn nữa đến công tác giáo dục thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa; chú trọng phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao gắn với công tác phân luồng giáo dục ngay từ cấp THCS, bồi dưỡng, phát triển cả về thể chất, văn hóa, nghề nghiệp cho thanh niên; chăm lo xây dựng lớp thanh niên có lòng yêu nước và ý chí vươn lên đóng góp xây dựng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa