Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại Hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

0
1067

Chiều ngày 04/01/2021, tại hội trường Ban Tuyên giáo thành phố Bà Rịa. Thành Đoàn Bà Rịa phối hợp với Ban Tuyên giáo thành ủy Bà Rịa tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Bí thư Thành Đoàn tham gia buổi Hội nghị

Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, Đảng viên, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; qua đó phát huy vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, ĐVTN trong việc xây dựng và phát triển quê hương Đất nước.

Đến dự buổi hội nghị có đ/c Nguyễn Tiến Phương – UV.BTV Thành Uỷ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Bà Rịa cũng là báo cáo viên của buổi hội nghị, đ/c Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Bí thư Thành Đoàn và hơn 150 cán bộ, đoàn viên, thanh niên các cơ sở Đoàn trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đồng chí Nguyễn Tiến Phương – UV.BTV Thành Uỷ – Trưởng Ban Tuyên giáo Thành Uỷ Bà Rịa báo cáo viên tại buổi hội ngh

Tại Hội nghị, các cán bộ, Đảng viên, ĐVTN  được quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; với các nội dung tập trung các chuyên đề: Công tác xây dựng tổ chức Đoàn – Hội – Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh niên trong giai đoạn hiện nay; tổ chức các phong trào phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cán bộ, Đảng viên Đoàn viên thanh niên thành phố Bà Rịa tham dự buội Hội nghị.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên, qua đó góp phần tuyên truyền, học tập, quán triệt sâu rộng và nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hộiĐảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Bà Rịa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025; từ đó xác định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ Bà Rịa trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa