THÀNH ĐOÀN BÀ RỊA: TỔ CHỨC KIỂM TRA CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI CÁC CƠ SỞ ĐOÀN, HỘI TRỰC THUỘC NĂM 2021

0
23

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu và thành phố Bà Rịa năm 2021.

Thành đoàn Bà Rịa Tổ chức kiểm tra công tác Đoàn – Hội cơ sở năm 2021

Nhằm để đánh giá chất lượng hoạt động trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã kiểm tra công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh thiếu nhi các cơ sở Đoàn – Hội trực thuộc từ ngày 27-30/10/2021 theo hình thức tập trung tại Thành Đoàn.

Quan cảnh Buổi kiểm tra

Nội dung kiểm tra xoay quanh công tác đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Các công trình, phần việc thanh niên tại địa phương, đơn vị năm 2021; công tác thực hiện chỉ tiêu theo Hướng dẫn của Thành Đoàn về việc đánh giá, phân loại và xếp hạng thi đua năm 2021 đối với Đoàn, Hội cơ sở các phường, xã.

Tại buổi Kiểm tra các địa phương, đơn vị đã trình bày những mô hình hay, hiệu quả trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh thiếu nhi, trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa