Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức phản biện dự thảo kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2020

0
400

Ngày 19/6/2020, tại Hội trường Thành Đoàn Bà Rịa; Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố năm 2020 với sự tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Thành Đoàn và 25 cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt tại các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Theo kế hoạch, thành phố Bà Rịa sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên; hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm; thực hiện chương trình phát triển thanh niên ở cấp xã, phường; phấn đấu 100% thanh niên khối lực lượng vũ trang, công chức, sinh viên và học sinh, 80% thanh niên nông thôn được học tập Nghị quyết các Đảng các cấp, chính sách của nhà nước liên quan đến đời sống , học tập và làm việc của thanh niên; phối hợp bồi dưỡng và nâng cao trình độ năng lực quản lý nhà nước của cán bộ trẻ cấp xã; thực hiện cơ chế hỗ trợ thanh niên nghiên cứu ứng dụng triển khai các ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ sản xuất và đời sống.

Đồng chí: Nguyễn Lê Ngân Tố – Bí thư Đoàn phường Long Hương đang đóng góp ý kiến về công tác tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất 12 ý kiến đóng góp vào kế hoạch của UBND thành phố, trong đó cần thực hiện các cơ chế, chính sách về công tác thanh niên và những vấn đề thanh niên quan tâm; nắm rõ tình hình đoàn viên, thanh niên. Tổ chức Đoàn các cấp cần chủ động nắm bắt, tiếp nhận thông tin để xây dựng các chương trình, kế hoạch phù hợp với yêu cầu của thực tiễn; phát hiện, xử lý và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn của tổ chức đoàn và cán bộ, đoàn viên; phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình hoạt động hiệu quả, chú trọng tạo việc làm cho thanh niên xuất ngũ. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh. Trang bị cho thanh niên kỹ năng sống, sức khỏe an toàn và vấn đề về bình đẳng giới trong thanh niên.

Hội nghị đã diễn ra nghiêm túc, đúng trọng tâm; các vần đề đặt ra đều tập trung vào cơ chế, chính sách cho các đối tượng thanh niên; các nội dung liên quan đến đời sống, học tập và việc làm của thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi để thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa