Thành Đoàn Bà Rịa: Tổ chức Ra quân ngày “ Chủ Nhật Xanh”

0
326

Sáng ngày 19/9/2021, Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức ra quân trồng cây xanh tại cơ quan đơn vị nhằm hưởng ứng phong trào công sở xanh.

Nhằm khơi dậy, cổ vũ và phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường, góp phần cùng toàn thể xã hội và xây dụng môi trường văn minh “Xanh – Sạch – Đẹp”.

Hưởng ứng Phong trào cơ sở xanh – Ngày Chủ nhật xanh

Phát huy vai trò và trách nhiệm của mỗi cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc  bảo vệ tài nguyên môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu gắn liền với chủ đề “ Mỗi đoàn viên Thanh Niên 01 cây xanh”

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa.