Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, thanh niên.

0
614

Nhằm tuyên truyền phòng chống tác hại của thuốc lá đến cho đoàn viên, thanh niên. Sáng ngày 05/12/2020 tại Hội trường Trung tâm văn hóa thành phố, Thành Đoàn Bà Rịa tổ chức Hội thi tìm hiểu Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sáng kiến phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiểu phẩm tuyên truyền đến cho cán bộ, đoàn viên thanh niên về tác hại của thuốc lá.

Tham gia hội thi mỗi đội phải trải qua các phần thi: Kiến thức và Tuyên truyền, với nội dung cơ bản xoay quanh việc tìm hiểu tác hại của thuốc lá, chính sách và pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Các đội thi tham gia phần thi kiến thức về tác hại của thuốc lá.

Trong các phần thi, các đội thi đã thể hiện tốt sự hiểu biết về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe, xã hội, các quy định về xử phạt hành chính, các quy định về xây dựng môi trường không khói thuốc, gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của giới trẻ với sức khỏe bản thân, cộng đồng; đồng thời đưa ra những sáng kiến, giải pháp, mô hình thiết thực về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tuyên truyền Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá.

Các đội tuyên truyền, tác hại của thuốc lá qua các tiểu phẩm.

Hội thi nhằm mục đích nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá và các quy định, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng chống tác hại của thuốc lá. Phát huy vai trò xung kích của cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia phòng chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, đây cũng là sân chơi truyền thông đầy bổ ích về sức khỏe, giúp nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về tác hại của thuốc lá, xây dựng ý thức chăm sóc sức khỏe của bản thân và tuyên truyền, vận động mọi người cùng xây dựng, gìn giữ môi trường giáo dục lành mạnh, không có khói thuốc lá.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa