Thành Đoàn Bà Rịa triển khai sinh hoạt báo cáo viên hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11) năm 2020

0
1137

Chiều ngày 09/11/2020 Thành Đoàn Bà Rịa Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11, đồng thời tuyên truyền giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật cho đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó Ban Thường vụ Thành Đoàn đã triển khai Luật số 57/2020/QH ngày 16/6/2020: Luật Thanh Niên đến các cơ sở Đoàn được biết và hiểu rõ hơn.

Đ/c Trần Thanh Tiến Đạt – Phó Bí Thư Thành Đoàn Triển khai luật số 57/2020/QH14 ngày 16/6/2020 Luật Thanh niên đến các cơ sở Đoàn

Nhằm giúp ĐVTN nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật, Ban Thường vụ Thành đoàn đã tổ chức tuyên truyền Ngày Pháp luật Việt Nam với nhiều hoạt động ý nghĩa, như tuyên truyền các nội dung về tác hại của ma túy, rượu, bia, thuốc lá, dịch tả lợn Châu Phi, dịch bệnh corona (covid – 19) đến đông đảo cán bộ, ĐVTN. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Luật mới được Quốc hội thông qua như Luật an ninh mạng; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Lâm nghiệp; Luật Thanh niên (sửa đổi) và các văn bản dưới luật hướng dẫn thi hành.

Việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hưởng ứng “Ngày pháp luật “hàng năm không chỉ là việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong các tháng 10, 11 mà còn là các hoạt động liên quan đến việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật xuyên suốt tới các tầng lớp nhân dân trong cả năm nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên trong thực hành “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa