Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu tổ chức thăm hỏi động viên các doanh nghiệp trong Hội doanh nhân trẻ sau đợt dịch Covid-19

0
438

Nhằm động viện và kịp thời nắm bắt những khó khăn của các doanh nghiệp trong Hội doanh nhân trẻ sau đợt dịch Covid-19, qua đó có những định hướng cũng như chia sẻ, giúp đỡ lần nhau giữa các thành viên trong Hội doanh nhân trẻ thành phố để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và ổn định việc kinh doanh trong thời gian sắp tới.

Từ ngày 7/7 đến ngày 10/7/2020 Thành đoàn – Hội LHTN Việt Nam – Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu đã tổ chức thăm hỏi và động viên 12 doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn sau đợt dịch Covid-19. Tham gia đoàn có đồng chí Nguyên Công Thành  – Bí thư Thành đoàn Vũng Tàu; đồng chí Nguyễn Nhật Minh – Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Vũng Tàu; đồng chí Trịnh Đình Cường  – Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam – Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ thành phố Vũng Tàu; cùng các thành viên trong Hội doanh nhân trẻ thành phố.

Ngoài việc thăm hỏi và lắng nghe những khó khăn của các doanh nghiệp sau đợt dịch Covid-19 và những dự định của các doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm để đưa công ty trở lại hoạt động bình thường sau đợt dịch. Trong chuyến thăm hỏi các thành viên trong Hội doanh nhân trẻ đã cũng có những hành động cụ thể trọng việc hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau để cùng quay lại hoạt động và phát triển trong thời gian tới.

TB: Thành đoàn Vũng Tàu