Thành Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội thi tin học trẻ thành phố Vũng Tàu lần thứ IX năm 2020

0
336

Nhằm nâng cao trình độ nhận thức, tăng cường kỹ năng, kiến thức sử dụng Công nghệ thông tin cho các em học sinh qua đó, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tin học trẻ trong toàn thành và khuyến khích các em học sinh học tập nghiên cứu làm chủ Công nghệ thông tin, đồng thời phát hiện các tài năng trẻ trên lĩnh vực công nghệ thông tin trong các trường học.

Ngày 18/7/2020, Thành Đoàn phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Vũng Tàu tổ chức Hội thi tin học trẻ thành phố Vũng Tàu lần thứ IX năm 2020 tại trường THCS Nguyễn Văn Linh với sự tham gia của 132 em học sinh. Hình thức thi được chia làm 5 bảng; bảng A1, A1 dành cho khối Tiểu học; bảng B1, B2, C dành cho khối THCS. Sau khi công bố kết quả Hội thi những em đạt thành tích cao sẽ được tron tham gia Hội thi tin học trẻ cấp tỉnh năm 2020.

TB: Thành đoàn Vũng Tàu