Thành đoàn Vũng tàu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị

0
55
Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 8 tháng 4 năm 2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức Hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nhằm tổng kết những kết quả đạt được và những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.
Ngày 30/10/2021. Thành đoàn Vũng tàu tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và triển khai chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng “Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.